Inno Talent Oy vaaka logo

Tiimit ja tiimimäisen toiminnan tuottamat hyödyt ovat erilaisten muutospaineiden aikana edelleen merkittäviä jokaiselle organisaatiolle

Työn organisoiminen työpaikoillamme on tärkeää arvontuotannon sekä tavoitteiden saavuttamisen takia. Organisointitapoja on muutamia ja jokaisella niistä tarjoaa omat hyödyllisyytensä. Tässä blogissa haluan nostaa tiimimäisen toimintatavan sen tuottamien hyötyjen takia. ”Tiimi on pieni joukko ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja ja ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään sekä yhteiseen toimintamalliin. Tiimin jäsenet pitävät itseään yhteisvastuullisena suorituksistaan.” (Katzenbach & […]

Strategia osaksi vakuutuslääkäreiden perustehtävää

Työeläkevakuuttaja Keva hyödynsi muutosvalmennusta ottaakseen käyttöön uusia suuntia organisaation uudistuneesta strategiasta vakuutuslääkäreidensä työhön. Muutosvalmen-nuksen jälkeen vakuutuslääkäreiden yksikön kulttuuri on muuttunut avoimemmaksi ja yksi-köstä on tullut strategiaan paremmin sitoutunut tiimi. Vakuutuslääkärin työstä asiakaslähtöistä ja näkyvää Keva uudisti strategiansa vuonna 2022. Sen myötä syntyi tarve kehittää mm. vakuutus-lääkärien työnkuvaa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Lääkärintyölle haluttiin antaa kasvot ja samalla edistää yhteistyötä esimerkiksi Kevan […]