Inno Talent Oy vaaka logo
Johda viisaasti uudella tavalla

Jokainen meistä ansaitsee hyvää johtamista

Liikkeenjohdon konsultointi ja muutosvalmennus Espoo

Ulkoiset ja sisäiset muutospaineet haastavat

Muutokset organisaatiossa

Organisaatioiden toimintaan vahvasti vaikuttavat muutokset ovat nopeampia kuin niiden hallintaa laaditut nopeat suunnitelmat. Muutoksen käynnistys on yleensä myöhässä ja kiireessä sen käynnistyksessäkin onnistutaan vain harvoin. Muutokset muuttavat asiakkaidenkin käytöstä ja tarpeita. Lisäksi uudet sukupolvet haastavat vanhat johtamismallit ja paimentamisen. Mitä nyt pitäisi tehdä?

Liikkeenjohdon konsultointi Espoo

Organisaation sisäinen viisaus palvelee kilpailukykyä

Minä uskon, että johtaminen on ihmiseltä ihmiselle olevaa palvelutyötä muutoshankkeissakin. Viisaan johtamisen tuloksena syntyy aina uudenlaisia ja konkreettisia käytänteitä, ideoita ja oppeja arkeen. Kun viisas johtaminen on jatkuvaa, se synnyttää sisäistä viisautta organisaation pääomaksi. Muutospaineiden ristiaallokossa viisas organisaatio tuottaa sisäistä tapaa ja kulttuuria valmistautuen seuraaviin kehitysloikkiin. Tämä on organisaatiolle tärkeä kilpailukyky tai jopa kilpailuetu onnistua omalla markkinallaan paremmin.

Kehitetään työelämän viisautta yhdessä

Olen Antti Hellström ja palvelen Inno Talent –yritykseni kautta yksityisiä ja julkisia organisaatioita. Kokemukseni esihenkilönä ja
palkkajohtajana hyvinä ja huonoina aikoina on luonut vankan pohjan tehtävälleni auttaa organisaatioita haasteissa, joita kohdataan muutostilanteissa. Viimeiset 17 vuotta olen toiminut liikkeenjohdon konsulttina, johtamisen kehittämisen coachina, muutosjohtamisen sekä esihenkilöiden taitojen valmentajana.
Hanke käynnistyy aina keskustelulla johdon kanssa ymmärtämällä taustat ja lähtötilanne. Kovat tavoitteet johdolla onkin tiedossa tuolloin. Ydin osaamistani on suunnitella, tukea ja valmentaa erilaisten uudistus-, kehittämis- ja muutostilanteiden etenemistä. Tämä osuus sisältää erilaisia toimia lähtötilanteiden, tavoitteiden ja toimialojen tuomien muuttujien takia.
Valmennuksissa kehitetään johtamista tyypillisesti johto- ja esihenkilöryhmille. Muutostilanteissa suosittelen valmennusten laajentamista myös muille henkilöstöryhmille yhteisen ymmärryksen ja viisauden luomiseksi.
Muutokset ja kehityshankkeet ovat aina yksilöllisiä. Ne tarvitsevat aina ylimääräistä resurssointia ja energiaa ja roolini onkin
toimia yhteistyökumppanina tarvittavan ajan.
Kehitetään työelämän viisautta yhdessä


Antti Hellström

Inno Talent linjajohtaminen ja fasilitointi