Inno Talent Oy vaaka logo

Inno Talent Oy (jäljempänä Inno Talent) on julkaissut tämän henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen.

Julkaistu 15.3.2024

 

1. Rekisterinpitäjä

Inno Talent Oy

y-tunnus 2061643-5

Syyskuja 3 B

02200 Espoo

Rekisteripitäjän yhteystiedot:

Antti Hellström, antti.hellstrom@innotalent.fi

Inno Talent Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

2. Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käsittely perustuu Inno Talentin liiketoiminnan harjoittamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelun kehittämiseen ja muihin asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.
Rekisteritietoja sovelletaan kaikkiin Inno Talentin asiakkaiden yhteydenottoihin, asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelujen tarjoamiseksi ja palvelun kehittämiseksi.

Keräämme myös analytiikka ja tilasto tietoja, joita käytetään palveluiden kehittämiseen, markkinointiin, viestintään ja myyntiin yritysasiakkaille. Kävijätietoa keräämme vain ymmärtääksemme asiakkaiden kiinnostuskohteista ja parantaaksemme, miten sähköisiä kanavia asiakkaamme käyttävät.

Saatamme tehdä sähköistä suoramarkkinointia, joka perustuu aina antamaasi suostumukseen ja viesti sisällöt perustuvat asiakassuhteeseen.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää lakisääteisten velvoitteiden, kuten vero- ja kirjanpitovelvoitteiden täyttämiseen.

Inno Talent voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille, jolloin Inno Talentin varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

3. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– yritys/organisaatio, henkilön nimi, asema organisaatiossa, yhteystiedot, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tiedot tarjotusta ja tilatuista palveluista sekä niiden muutostiedot.
Henkilötietojen käyttötarkoitus on Inno Talentin ja sen asiakkaiden
– asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen
– markkinointi ja asiakasviestintä palveluistamme kertomiseen

Henkilötietojen antaminen on pääasiassa välttämätöntä Inno Talentin ja asiakkaan välisen sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi sekä Inno Talentin palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, ja asiakas- ja liikesuhteiden hoitamiseksi.
Mikäli asiakas ei anna tarvittavia henkilötietoja, esimerkiksi sopimuksen tekeminen tai toteuttaminen taikka lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen voivat estyä.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt on tehtävä rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus:

– saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja
– tarkastaa ja korjata häntä koskevat henkilötiedot
– peruuttaa häntä koskevien tietojen käsittely, mikäli se perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot
– pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät, eikä niiden käsittelylle ole tarvetta.
– kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin
– kannella tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä
– vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa kiistanalaisten tietoa käsittelyä, kunnes yllä mainittu.

5. Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksy kaikki” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Evästeiden käytön voi estää kokonaan verkkoselaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi johtaa siihen, etteivät kaikki sivustojen toiminnallisuudet ole käytössä.

Evästetietojen avulla sivuston käyttäjämääriä voidaan seurata Inno Talentinn ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää palvelua entistä paremmin.

Evästeiden käyttökohteet voivat olla ovat analytiikan, markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen. Tällaiset ns. kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi varmistaaksemme käyttäjiemme ja palveluidemme turvallisuuden, sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi (Google, Linkedin ja Youtube). Tutustu huolellisesti kyseisten kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Inno Talent kerää rekisteriin tallennettavat tiedot säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, palveluiden tilaamisen, yhteydenpidon sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimuksen aikana saaduista tiedoista.

Sivujen kautta lähetetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja kuten nimi, sähköpostitse, puhelinnumero. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt Inno Talentin taltioivan antamasi tiedot. Tämä koske myös yhteydenotot sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan toteuttaakseen palvelujaan.

Käytämme sähköisiä analytiikan palveluja Google Analytics, Tag Manager, sosiaaliset median alustat YouTube ja Linkedin, mitkä keräävät anonyymi tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Inno Talent ei luovuta asiakastietoja markkinointitarkoituksiin muille tahoille ilman asiakkaan suostumusta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa niille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Inno Talent toteuttaa palveluja asiakkaille. Inno Talent varmistaa, että myös sen yhteistyökumppanit noudattavat tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Henkilö- ja rekisteritietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on esimerkiksi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

8. Henkilötietojen käsittelyn kesto

Inno Talent käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa sekä tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.
Inno Talent säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään.
Lisäksi tietoja säilyttää markkinointia varten tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään, kun asiakas on markkinoinnin kohteena, eikä ole pyytänyt poistaa henkilötietojensa käyttämistä markkinointia varten.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Inno Talentin keräämiä henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Mikäli tietoja jostain syystä siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle Inno Talent huolehtii siitä, että kohdemaan tietosuojan taso on riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso ja tietojen luottamuksellisesta käsittelystä lain sallimin tavoin. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. OneDriven, Google Analyticsin, iCloudin tai Dropboxin yhteydessä.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Inno Talent huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Inno Talent saattaa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain sellaisille kolmansille osapuolille, joiden kanssa Inno Talent toteuttaa palveluja asiakkaille. Inno Talent varmistaa niissä tapauksissa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Luovutamme henkilötietojasi viranomaisen pyynnöstä, oikeuskäsittelyyn liittyen, tuomioistuimen määräyksellä tai viranomaisprosessin yhteydessä.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Inno Talent noudattaa rekisterin käsittelyssä huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, Inno Talent huolehtii laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvasti.

12. Oikeudet muutoksiin pidätetään

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen.