Inno Talent Oy vaaka logo

Inno Talent asiantuntija- ja valmennuspalvelut ovat viisas valinta ja hyvä sijoitus

Muutosprosessien viisas tuki ja ohjaus

Erilaiset ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä käynnistyvät muutos- ja uudistustarpeet kaipaavat onnistuakseen aina
ylimääräistä energiaa, osaamista ja johtamista.

Muutosprosessin onnistumisen periaatteeni on, että projektin toiminta ja toteutus tapahtuu aina johdon ja
esihenkilöiden kanssa yhdessä. Hankkeen alussa tällä kokoonpanolla on hyvä varmistaa ja luoda yhteistä
ymmärrystä syistä, mahdollisuuksista, suunnista ja tavoitteista yhdessä. Taustalle tehtävät mittaustulokset
varmuutta muutosstrategian rakentamiseen.

Kokemukseni on osoittanut, että työ voidaan jakaa haastavissa muutosprosesseissa lyhyempikestoisiin
jaksoihin, joiden tuloksia sekä ulkoisia muutospaineita seuraamalla pystytään optimoimaan muutostyötä.
Hyvin johdettuna syntyvä muutosviisaus tuottaa aina odottamattomiakin onnistumisia ja toimintamalleja
nopeasti. Näissä tilanteissa on johdon kanssa hyvä navigoida tarvittavat toimet uudestaan.

Viisaan muutosprosessin toteuttamisen keskeiset vaiheet, joihin tarjoan konsultointi- ja valmennustukea

  • Lähtötilanteen arviointi ja valmiuksien rakentaminen
  • Kokonaissuunnitelmien laatiminen, arviointi ja päivitys
  • Muutoksen edistämisen vaiheistus, toteutus, mittaus ja avoin vuorovaikutus
  • Muutostulosten vahvistus ja yhteisten oppien käsittely sekä jakaminen
Antti Hellström Johda Tiimiä
esihenkilöiden coatching

Esihenkilöiden viisaan johtamisen työkalut

Kokemukseni mukaan johdon ja kaikkien esihenkilöiden työpäivään kuuluu kymmeniä erilaisia johtamisen tilanteita, joiden tuloksista ja vaikuttavuudesta syntyy johtamisen arvo. Valtaosa johtamisen tilanteista kohdistuvat asiajohtamisen sijaan ihmisiin. Vaikuttavuus ihmistenjohtamisen osalta tarkoittaa yksilön tai porukan varmistunutta tai parantunutta ymmärrystä, asennoitumista, sitoutumista ja motivaatiota.

Esihenkilöiden valmennuksissa keskitymme kootun ryhmän keskeisimpien ja merkittävien johtamistilanteiden tunnistamiseen valmennusryhmissä. Valmennusryhmissä opitaan näihin tilanteisiin konkreettisia ja toimivia menetelmiä, joilla esihenkilö onnistuu johtamistilanteessaan varmasti. 4 – 6 työkalulla saavutat jo uusia tuloksia yhteistyössä arvioidessasi tai johtaessasi kollegoitasi, yksilöitä tai vaikka johtotiimiä. Viisaat johtamistyökalut voit oppia joko yksilö-  tai ryhmävalmennuksissa.

Johdon, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden yksilölliset coaching-valmennukset

”Jotta voit johtaa muita, tulee meidän osata johtaa itseämme sitä ennen. ”

Jokainen työelämässä oleva henkilö kohtaa uusia ja erilaisia haasteita omassa työssään. Uudet tilanteet ovat toisinaan sisällöltään sellaisia, joiden kanssa ei ole aikaisemmin joutunut olemaan tekemisissä ja epävarmuus onnistumisesta kalvaa mieltä ja tunteita. Myös uudenlaisen tehtävän vastaanottaminen saattaa arveluttaa henkilö ja näin vaikuttaa muihinkin työsuoritteisiin.

Yksilöllisen ja vastuullisen tuen tarjoaa tällaisissa tilanteissa ammattimainen rinnalla kulkija eli koutsi. Hänen avullaan uuteen ja haasteelliseen asiaan on mahdollisuus saada uudenlainen ja varmempi ote. Coaching istuntojen avulla haastavaan tilanteeseen ja sen käsittelyyn syntyy selkeyttä ja siinä onnistumiseksi löytyy reittejä sekä varmuutta oman itsensä johtamiseen.

Coaching auttaa löytämään omasta itsestään valmiuksia kohdata uusia haasteita, se kehittää omaa taitoa edistää yhteistyötä arjessa ja kirkastamaan tavoitekuvaa edessä oleviin suurempiin haasteisiin.

Coaching-istunto on tyypillisesti kestoltaan 60-90 min. 3-5 istunnon avulla saavutetaan jo erinomaisia tuloksia ja vahvistusta omaan itsensä johtamiseen ja sitä tukevaan ajatteluun. 

Mittauspalvelut muutoksien, kehittymisen ja johtamisen tueksi

Kaikessa organisaation kehittämistyössä ja erityisesti muutosprosesseissa on tärkeää tietää lähtotilanne. Kun organisaation tärkeimmät voimavarat ovat sen henkilöstö, niin ammattimaisella ja viisaalla kyselyllä voidaan saada selville mm. ihmisten tunteet, odotukset ja asenteet edessä olevasta muutoksesta prosessin alussa, sen ollessa käynnissä sekä lopuksi. Tulokset ovat johdon käytössä ja tietoa hyödyntämällä voidaan päätellä, miten toimien saavutetaan halutun suuntainen lopputulos.

Muita hyödyllisiä mittareita ovat säännölliset ilmapiiri-, asiakas- sekä johtamiskokemusmittaukset. Mittauskumppanimme on Feelback Oy.