Inno Talent Oy vaaka logo

Strategia osaksi vakuutuslääkäreiden perustehtävää

Työeläkevakuuttaja Keva hyödynsi muutosvalmennusta ottaakseen käyttöön uusia suuntia organisaation uudistuneesta strategiasta vakuutuslääkäreidensä työhön. Muutosvalmen-nuksen jälkeen vakuutuslääkäreiden yksikön kulttuuri on muuttunut avoimemmaksi ja yksi-köstä on tullut strategiaan paremmin sitoutunut tiimi. Vakuutuslääkärin työstä asiakaslähtöistä ja näkyvää Keva uudisti strategiansa vuonna 2022. Sen myötä syntyi tarve kehittää mm. vakuutus-lääkärien työnkuvaa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Lääkärintyölle haluttiin antaa kasvot ja samalla edistää yhteistyötä esimerkiksi Kevan […]